Bölümümüzde Hizmet Verenler

 

Dr. Öğr. Üyesi Hamid Alper ORAL  (2019-2021)

 

Arş.Gör. Şirin YAKUPOĞLU (2020-2021)

 

Arş.Gör. İrem Fadime ERİM (2020-2022)