Staj

Güncelleme: 24.08.2023

Staj yapacak öğrenciler için staj süreci ve doldurulması gereken formlar bu sayfada verilmiştir. Stajyerler, Staj Uygulama Esas’larına bağlı olarak stajlarını gerçekleştirirler. Staj Akış Diyagramına buradan ulaşılabilir.

Stajyerlerin staj başlangıcı ve staj bitişi için 2 tür evrak hazırlamaları gerekmektedir.

Staj öncesi evrakların teslimi, bölüm sekreterliğine AVE, ile gerçekleştirilir.

Staj sonrası evrakların teslimi, staj koordinatörlüğüne AVE, ile gerçekleştirilir.

FR- formları, Kalite Koordinatörlüğü'nün internet sitesinde; diğer evraklar, bu sayfada paylaşılmıştır. Staj sürecine doğrudan bu sayfa üzerinden erişilmesi ve FR- formlarının doğrudan Kalite Koordinatörlüğü internet adresinden indirilmesi önerilir. Arama motoru üzerinden ulaşılan evraklar güncel olmayabilir, stajyeri yanlış yönlendirebilir ve evrakların reddedilmesine sebep olabilir.

Staj Öncesi Evrakların Teslim Edilmesi

Aşağıda belirtilen staj öncesi evraklar, staj başlangıcından en fazla 30 gün önce ve en az 12 gün önce, bölüm sekreterliğine gönderilmelidir. Tüm evrakların, imzalar / kaşeler / mühürler dışında elektronik ortamda doldurulması ve imzaların / kaşelerin / mühürlerin elle atılması gereklidir.

1 adet FR-0284 YTÜ SGK Staj Formu

Bu belge, stajyerin SGK girişinde kullanılacak belge olup stajyer ve firma hakkında bilgi içermektedir.

Çalışılacak firmanın İK uzmanı ya da herhangi bir görevlisi tarafından elle kaşelenip / mühürlenip imzalanmalı ve stajyer öğrenci tarafından elle imzalanmış olmalıdır.

Stajyer fotoğrafı, elektronik ortamda eklenmiş olmalıdır.

Doldurulan form 1 sayfadan oluşmalıdır.

1 adet FR-0285 Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Tahahhüt Formu

Bu belge, GSS kapsamında hangi kurumdan sağlık hizmeti alındığını belirten bir belgedir.

Hangi kurumdan GSS kapsamında sağlık hizmet alındığı veya GSS kapsamında sağlık hizmeti alınmadığı işaretlenip elektronik ortamda doldurulduktan sonra imzalanmalıdır.

Doldurulan form 1 sayfadan oluşmalıdır.

1 adet FR-0286 Staj Sicil Formu

Bu belge, stajyerin sicil bilgilerinin bulunduğu bir belgedir.

Bu belgede sadece stajyer ve stajıyla ilgili bilgilerin bulunduğu satır (stajyer fotoğrafının bulunduğu satır) ve "Stajın Yapıldığı Kurum Bilgileri" bölümü (adı ve adresi) elektronik ortamda doldurulmalıdır.

"Saygılarımla" ile biten yazı, bölüm başkanlığınca imzalanmakta olup stajyer veya firma tarafından imzalanmamalıdır.

"Kurum Yetkilisi" ve "Değerlendirme" bölümleri, staj sonunda, stajyerden sorumlu mühendis tarafından elle doldurulup kaşelendikten / mühürlendikten sonra imzalanmalıdır.

Doldurulan form 1 sayfadan oluşmalıdır.

1 adet FR-1266 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

Bu belge, stajyere yapılacak ödemede işsizlik fonu katkısıyla ilgili bilgilerin bulunduğu belgedir.

Stajyere ait bilgiler elektronik ortamda doldurulmalı ve stajyer, firmadan ödeme almayacaksa ve firma, ilgili kanuna göre fondan hak talep etmiyorsa; sadece üst kısım firmayla beraber doldurulmalıdır. Stajyer, firmadan ödeme alacaksa ve firma, ilgili kanuna göre fondan hak talep ediyorsa; sadece alt kısım firmayla beraber doldurulmalıdır.

Doldurulan form 1 sayfadan oluşmalıdır.

1 adet Staj Takvimi 2022 - 2023 Staj Takvimi, 2023 - 2024 Staj Takvimi

Bu belge, staj yapılacak günlerin belirtildiği belgedir.

Staj yapılacak günler işaretlendikten sonra stajyer adı ve soyadı yazılıp imzalanmalıdır.

Sayfanın başında fakülte staj ofisi tarafından yayınlanan staj takvimleri kullanılmalı ve başka takvimler kullanılmamalıdır.

Dönem içi (staj ve bitirme çalışması hariç) ders alan öğrenci, dönemin final haftasında staj yapamaz.

Stajyer; haftada en az 3 gün staj yapmak zorundadır ve pazar günü dışındaki resmî tatil günlerinde staj yapamaz.

1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kimlik ön ve arka yüzü, tek sayfada olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Şarta göre ek belge

Dönem içi (Güz / Bahar / Yaz) ders günlerinde staj yapılamaz. Dönem içi staj yapan stajyer, staj takviminde işaretli günlerde dersi olmadığını beyan ettiği ve dersi olduğu takdirde stajının reddedileceğini kabul ettiği 1 adet Dilekçe ve 1 adet Haftalık Ders Programı belgelerini de teslim etmelidir.

Bütünleme veya mezuniyet haftasında staj yapan stajyer, bütünleme veya mezuniyet sınavına girmeyeceğini beyan ettiği ve girdiği takdirde stajının reddedileceğini kabul ettiği 1 adet Dilekçe belgesini de teslim etmelidir.

Cumartesi ve Pazar günü staj yapan stajyer; çalıştığı firmadan, Pazar gününün de iş günü sayıldığına dair kaşeli / mühürlü ve imzalı 1 adet Belge almalı ve bunu da teslim etmelidir.

Yabancı öğrencilerin, kronik hastalıklarla ile ilgili Ek 1 - Kronik Hastalıklar Listesi, Ek 2 - Taahhütname ve Tutanak GSS belgelerini teslim etmeleri ve taahhütname ile bölüm sekreterliğinden daha sonra alacakları 1 adet SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi belgeleriyle SGK'ye giderek bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Elektrik-Elektronik Fakültesi, EHM Bölümü tarafından hazırlanan staj defterinde sık yapılan hataları incelemek ve belgelerinizi kontrol etmek için örnek staj öncesi evrakları inceleyebilirsiniz.

 

Staj Öncesi Evrakların Değerlendirilmesi ve Teslim Alınması

Staj öncesi evraklar, en fazla 3 gün içerisinde bölüm sekreterliği ve staj komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme süreçleri aşağıdaki gibidir:

Sistem, evrakların gün kontrolünü yapar. Eğer evrak 12-30 gün aralığında gönderilmemişse otomatik olarak reddedilir ve e-posta gönderilir. Sadece reddedilen evrak ve reddedilme nedeniyle ilgili e-posta gönderilir.

Bölüm sekreterliği, evrakları kontrol eder. Eğer evraklarda problem gördüyse evrakları reddeder ve reddedilme nedenini belirtir. Evrakları kabul ettiyse işleme alır. İşleme alınan veya reddedilen evrak ve reddedilme nedeniyle ile ilgili e-posta gönderilir.

Staj komisyonu, staj yapılacak firmayı kontrol eder. Eğer firmayı uygun bulunmazsa evrakları reddedir ve reddedilme nedenini belirtir. Sadece reddedilen evrak ve reddedilme nedeniyle ilgili e-posta gönderilir. Kabul edilen evrakların SGK sistemine girişi yapılır. Girişi yapılan evraklar, stajyerin teslim alması için tekrar bölüm sekreterliğine sevk edilir.

Stajyerin, staj sonlanmadan önce bölüm sekreterliğinden elden teslim alması gereken staj başlangıç evrakları aşağıdaki gibidir:

1 adet imzalanmış FR-0284 YTÜ SGK Staj Formu

1 adet imzalanmış FR-0286 Staj Sicil Formu

1 adet SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

 

Staj Sonrası Evrakların Teslim Edilmesi

Aşağıda belirtilen staj bitiş evrakları, staj bittikten en geç 1 ay sonra, staj koordinatörlüğüne gönderilmelidir. Tüm evrakların, imzalar / kaşeler / mühürler dışında elektronik ortamda doldurulması ve imzaların / kaşelerin / mühürlerin elle atılması gereklidir.

  1. 1 adet FR-1875 YTÜ Staj Defteri (Günlük Format)

·       Yapılan çalışmalar, başlıklar halinde yazılmalı ve fotoğraflarla desteklenmelidir.

·       Format bulunan son sayfa, stajda yapılan çalışmaların yazılması gereken sayfadır ve gün sayısı kadar bu sayfadan bulunmalıdır

·       Staj defteri, elektronik ortamda oluşturulduktan sonra çıktısı alınarak gerekli alanlar elle kaşelenip / mühürlenip imzalanır. Sonrasında taratılıp PDF dosyası oluşturulur ve çıktısı alınan sayfalar da telli defter haline getirilir.

  1. Bölüm sekreterliğinden teslim alınan staj öncesi evraklar

·       1 adet imzalanmış FR-0284 YTÜ SGK Staj Formu

·       1 adet imzalanmış ve firma tarafından doldurulmuş FR-0286 Staj Sicil Formu

·       1 adet SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

·       1 adet FR-1700-Havacılık Elektroniği Bölümü İş Yeri Değerlendirme Formu

·       1 adet FR-1701-Havacılık Elektroniği Bölümü Dış Paydaş Stajyer Öğrenci Değerlendirme Anket Formu

 

Staj Sonrası Evrakların Değerlendirilmesi

Staj sonrası evraklar, en fazla 30 gün içerisinde staj koordinatörlüğü ve komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme süreçleri aşağıdaki gibidir:

  1. Staj koordinatörlüğü, evrakları kontrol eder. Eğer evraklarda problem gördüyse evrakları reddeder ve reddedilme nedenini belirtir. Evrakları kabul ettiyse uygun staj komisyonuna sevk eder. Sevk edilen veya reddedilen evrak ve reddedilme nedeniyle ile ilgili e-posta gönderilir.
  2. Staj komisyonu, staj defterini kontrol eder. Kabul edilen veya reddedilen staj defteri ve reddedilme nedeniyle ile ilgili e-posta gönderilir.

Değerlendirme neticesinde staj,

·       Kabul edilir ve otomasyon sistemine işlenir.

·       Staj defterinin uygun bulunmamasından dolayı staj defterinin 30 gün içerisinde düzeltilmesi istenir. Düzeltilmesi istenen staj defteri için staj sonrası evrakların teslim edilmesi süreci tekrar başlar.

·       Stajyerin mülakata çağrılmasıyla değerlendirilir.

Ret edilir ve stajyerin tekrar staj yapması sağlanır.