Staj

Mesleki Staj I ve Mesleki Staj II

Staj yapacak öğrenciler için staj süreci ve yapılması gereken işlemler, genel hatlarıyla AVE Staj İş Akışı Özeti'nde verilmiştir. Stajyerler, Fakülte ve Bölüm Staj Uygulama Esasları'na bağlı olarak stajlarını gerçekleştirirler.

Stajyerlerin staj öncesi ve staj sonrası olmak üzere 2 tür evrak hazırlamaları gerekmektedir.

Staj süreci ve evraklarına doğrudan bu sayfa üzerinden erişilmesi önerilir. Arama motoru üzerinden ulaşılan evraklar, güncel olmayabilir ve stajyeri yanlış yönlendirebilir.

Staj sürecinde gerekli evraklar ve staj süreci aşağıda detaylandırılmıştır. Belirtilen şartları sağlamayan evraklar, işleme alınmayacaktır.

1) Aşağıda belirtilen staj öncesi evraklar, staja başlamadan en az 12 gün önce bölüm sekreterliğine elden teslim edilmelidir. Evrakların, imzalar / kaşeler / mühürler dışında tamamen elektronik ortamda doldurulması gereklidir.

3 adet Zorunlu Staj Formu FR-1792 Aviation Electrics & Electronics Department Company Acceptance Form (İngilizce)

 • Bu belge, stajyerin SGK girişinde kullanılacak belge olup stajyer ve firma hakkında bilgi içermektedir.
 • Çalışılacak firma tarafından kaşelenip / mühürlenip imzalatılmalı ve stajyer öğrenci tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Stajyer fotoğrafı, elektronik ortamda eklenmiş olmalıdır.

1 adet FR-0285 Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu

 • Bu belge, GSS kapsamında hangi kurumdan sağlık hizmeti alındığını belirten bir belgedir.
 • Hangi kurumdan GSS kapsamında sağlık hizmet alındığı veya GSS kapsamında sağlık hizmeti alınmadığı işaretlenip elektronik ortamda doldurulduktan sonra imzalanmalıdır.

1 adet Staj Sicil formu FR-1791 Aviation Electrics & Electronics Training Certificate

 • Bu belge, stajyerin sicil bilgilerinin bulunduğu bir belgedir.
 • Bu belgede sadece stajyer ve stajıyla ilgili bilgilerin bulunduğu satır (stajyer fotoğrafının bulunduğu satır) ve "Stajın Yapıldığı Kurum Bilgileri" bölümü (adı ve adresi) elektronik ortamda doldurulmalıdır.
 • "Saygılarımla" ile biten yazı, bölüm başkanlığınca imzalanmakta olup stajyer veya firma tarafından imzalanmamalıdır.
 • Staj sonunda "Kurum Yetkilisi" ve "Değerlendirme" bölümleri, stajını değerlendiren kurum yetkilisi tarafından elle doldurulup kaşelendikten / mühürlendikten sonra imzalanmalıdır.

 

1 adet FR-1266 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

 • Bu belge, stajyere yapılacak ödemede işsizlik fonu katkısıyla ilgili bilgilerin bulunduğu belgedir.
 • Stajyere ait bilgiler elektronik ortamda doldurulmalı ve stajyer, firmadan ödeme almayacaksa ve firma, ilgili kanuna göre fondan hak talep etmiyorsa; sadece üst kısım firmayla beraber elle doldurulmalıdır.
 • Stajyer, firmadan ödeme alacaksa ve firma, ilgili kanuna göre fondan hak talep ediyorsa; sadece alt kısım firmayla beraber elle doldurulmalıdır.

1 adet 2023 Staj Takvimi

 • Bu belge, staj yapılacak günlerin belirtildiği belgedir.
 • Staj yapılacak günler işaretlendikten sonra stajyer adı ve soyadı yazılıp imzalanmalıdır.
 • Dönem içi (staj ve bitirme çalışması hariç) ders alan öğrenci, final haftasında staj yapamaz.

1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Ek belgeler (Ek belgeleri sadece aşağıdaki özel durumlara sahip stajyerler teslim etmelidir.)

 • Dönem içi (Güz / Bahar / Yaz) ders günlerinde staj yapılamaz. Dönem içi staj yapan stajyer, aşağıdaki iki durumdan sadece birine göre hazırlamış olduğu 1 adet Dilekçe ve 1 adet Haftalık Ders Programı belgelerini de teslim etmelidir.
  • İlgili dönemde dersi olmadığını beyan ettiği ve dersi olduğu takdirde stajının reddedileceğini kabul ettiği dilekçe
  • Staj takviminde işaretli günlerde dersi olmadığını beyan ettiği ve dersi olduğu takdirde stajının reddedileceğini kabul ettiği dilekçe
 • Bütünleme veya mezuniyet haftasında staj yapan stajyer, bütünleme veya mezuniyet sınavına girmeyeceğini beyan ettiği ve girdiği takdirde stajının reddedileceğini kabul ettiği 1 adet Dilekçe belgesini de teslim etmelidir.
 • Pazar günü staj yapar stajyer; çalıştığı firmadan, Pazar gününün de iş günü sayıldığına dair kaşeli / mühürlü ve imzalı 1 adet Belge almalı ve bunu da teslim etmelidir.

2) Aşağıda belirtilen staj sonrası evraklar, staj bitiminden en geç 1 ay içerisinde Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmelidir,

 3) Staj sonrası evraklar, alt komisyona sevk edilir, ilan edilen tarih ve saatte stajyer mülakata çağrılır ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirme tamamlanır. Yapılan bu değerlendirmeye göre, staj

 • Kabul edilir ve otomasyon sistemine işlenir.
 • Staj defterinin uygun bulunmamasından dolayı staj defterinin düzeltilmesi istenir.
  • Düzeltilmesi istenen Staj Defteri, en geç 30 gün içerisinde düzeltilerek diğer staj sonrası evraklarıyla tekrar Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmelidir.
  • Yapılan değerlendirme sonucunca, staj
   • Kabul edilir ve otomasyon sistemine işlenir.
   • Ret edilir ve stajyerin tekrar staj yapması sağlanır.

4) Sadece evraklarında eksiklik tespit edilen stajyerlere olumsuz dönüş yapılmaktadır. Staj sonrası evraklarında sorun olmayan öğrenciler, ilgili değerlendirme sürecinin dolmasını beklemelidir.

5) Staj Uygulama Esasları'nda belirtilen 30 günlük değerlendirme süresi dolmadan, çeşitli sebeplerden dolayı yapılan süreci hızlandırma talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Buna rağmen değerlendirilme süresi içinde değerlendirilmemiş staj sonrası evraklar için süreç konusunda Bölüm Başkanlığı’na başvurulmalıdır.

 

Yönlendirmelerin çalışmaması durumunda formlara Kalite Koordinatörlüğü'ndeki "Kalite Dokümanları > Formlar" alt menüsünden ulaşabilirsiniz.