SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

 1. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Lisans Programının amacı nedir?

Günümüzde hava araçlarının güvenlik, saygınlık ve kalitesini ortaya çıkarmada aviyonik sistemler vazgeçilmez bir unsur olup hava araçlarının üretim ve modernizasyonunda geniş kullanım alanına sahiptir.

 

Terör olaylarına karşı etkili bir biçimde kullanılan insansız hava araçları, savunma sanayiinde ve sivil havacılıkta kullanılan tüm hava araçlar düşünüldüğünde “Havacılık Elektroniği” bölümünün ülkemizin bu alanda kalkınmasında çok önemli rol üstleneceği açıktır. Ülke öncelikleri göz önünde bulundurulduğunda Havacılık Elektroniği Bölümü ile belirtilen alandaki teknolojik eksikliğin giderilmesine ve kalifiye eleman yetiştirilmesine gayret edilecektir. Özellikle ülkemizin uzun dönem planları arasında yer alan kendi uçağımızı üretmek ve bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak amacı doğrultusunda Havacılık Elektroniği Bölümü mezunlarına ihtiyaç olabileceği net bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) bünyesinde kurulan Havacılık Elektroniği Bölümü, ülkemizin bu alandaki eksikliğini gidermek ve var olan dinamikleri daha iyi noktalara taşımak adına öğrenciler yetiştirecektir.

 

Havacılık Elektrik Elektroniği Bölümü ders içeriği hava aracı bakımına yönelik olmayıp hava araçlarının elektronik ekipmanlarını tasarlayıp gerçekleştirimini yapacak bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 1. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Lisans Programının kayıt kabul şartları nelerdir?

YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. 0 İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

 

 1. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü ile hangi lisans programlarından öğrenciler çift anadal yapılabilir?

2021-2022 yılı için çift anadal programında Havacılık Elektrik ve Elektroniği ile çap yapılabilecek bölümler; Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektrik Müh., Endüstri Müh., Mekatronik Müh. olarak belirlenmiştir.

 

 1. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Lisans Programı öğrenci kontenjanı kaçtır?

Okul birincisi kontenjanı 2, genel kontenjan ise 50’dur. Toplamda 52 öğrencilik kontenjan bulunmaktadır.

 

 1. Eğitim sırasında değişim programıyla yurtdışına gitmek mümkün mü?

Evet mümkündür. Erasmus+ programı mevcuttur.

 

 1. Erasmus+ programı nedir?

Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır.

 

 1. Erasmus+ Programı Ne Değildir?
 • Erasmus+ programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
 • Erasmus+ programı bir "burs" programı değildir.
 • Erasmus+ programı bir "diploma" programı değildir.

 

 1. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölüm öğretim üyeleri hangi alanlarda araştırma çalışmaları yapmaktadır?

Bölümüzde bulunan öğretim üyelerinin temel çalışma alanları; örüntü tanıma, uzaktan algılama, kontrol istemleri, otonom taşıtlar, makine mühendisliği, dinamik sistemlerin modellenmesi ve

Benzetimi, optimal kontrol şeklindedir.

 1. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Lisans Programı 0 İngilizce mi?

Evet 0 ingilizcedir.

 

 1. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölüm lisansüstü programları nelerdir?

Lisansüstü programımız mevcut değildir ancak mezun öğrencilerimiz disiplinler arası bir program olan Aviyonik Mühendisliği tezli yüksek lisans programına başvuruda bulunabilmektedirler.

 

 1. Üniversite bulunan burs ve yurt imkanları nelerdir?

Üniversitemiz Burs imkanları için: http://www.bursburosu.yildiz.edu.tr/category.php?id=7

Üniversitemiz Yurt imkanları için: http://www.barinma.yildiz.edu.tr/sayfa/6

 

 1. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölüm mezunları nerelerde çalışabilirler?

Havacılık Elektroniği Bölümü öğrencileri yoğun uygulama eğitimi alarak tamamlayacakları sekiz dönem sonunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri, özel sektör havacılık kuruluşları ve sektörle ilgili faaliyet gösteren hava aracı elektrik ve elektroniğine doğrudan ve dolaylı destek veren tüm işletmeler ve özel havayolu işletmeleri gibi alanlarda/kuruluşlarda çalışma imkânı bulabilirler.

 

 1. Mezuniyet şartları nelerdir?

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

 

 1. Mezun olunca SHY147 belgesi veriliyor mu?

Hayır, verilmemektedir.

 

 1. Mezun olunca “mühendis” unvanı alacak mıyız?

Hayır, bölümde  mühendislik adı olmadığı için mühendis unvanı alınmayacaktır.

 

 1. Erasmus+’da kaldığım dersleri saydırmasam olur mu?

Kaldığınız dersler de dahil, Erasmus Lisans Değişim Programı kapsamında aldığınız tüm dersler ve tüm notlar istisnasız transkriptinize işlenir.

 

 1. Erasmus+ ile gidilen üniversitede notlandırma sistemi farklı. Not karşılıkları transkriptime nasıl yansıyacak?

Notlandırma sistemi veya dönüşümü transkript üzerinde verilmeyen bir üniversite için, aynı ülkede, Senato Kararı gereği kabul edilen notlandırma sistemi ve dönüşümü kullanılacaktır.

 

 1. Zorunlu staj süresi ne kadardır?

Lisans öğretiminde aranan stajların toplam süresi 60 (altmış) iş günüdür. 60 iş günlük bu süre 30’ar günlük 2 farklı dönemde olmak üzere Mesleki Staj olarak yapılır.

 

 1. Hangi kurum ya da işletmelerde staj yapılmalıdır?

Mesleki Staj elektronik, havacılık, haberleşme, kontrol, otomasyon, elektrik, bilgisayar gibi Havacılık Elektroniği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren ve birim sorumlusu Havacılık Elektroniği Bölümü Mezunu veya Elektronik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisi veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisi veya Elektrik Mühendisi veya Bilgisayar Mühendisi veya Makine Mühendisi veya Uçak Mühendisi veya Uzay Mühendisi veya Havacılık ve Uzay Mühendisi veya Mekatronik Mühendisi olan kurum ve işletmelerde yapılır.

 

 1. Stajın kabul edilmesi için kurum ya da işletmelerde bulunması gereken meslek grupları nelerdir?

Mesleki stajların yapılabilmesi için ilgili kurum ve işletmelerin bünyesinde en az bir tane Havacılık Elektroniği Bölümü Mezunu veya Elektronik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisi veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisi veya Elektrik Mühendisi veya Bilgisayar Mühendisi veya Makine Mühendisi veya Uçak Mühendisi veya Uzay Mühendisi veya Havacılık ve Uzay Mühendisi veya Mekatronik Mühendisi olması zorunludur. Aksi takdirde bu kurum veya işletmede yapılan staj reddedilir.

 

 1. Aynı kurumda iki zorunlu staj birden yapılabilir mi?

Bölüm Staj Komisyonu’ndan onay alınmak koşuluyla her iki staj aynı kurumda yapılabilir. Ancak bu durumda stajların her biri farklı birimlerde yapılmalıdır.

 

 1. Cumartesi günleri staj yapılabilir mi?

Bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü, iş günü olarak çalışılan işyerlerinde belgelenmesi koşuluyla cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir. Öğrencinin, saat 18.00’den önce dersi olmayan günleri staj için tam iş günü sayılır.

 

 1. Öğretim döneminde staj yapılabilir mi?

Beş iş gününden oluşan çalışma haftasında en az iki serbest tam iş günü (öğrencinin 18.00’den önce dersinin olmadığı) bulunan 6. yarıyılını tamamlamış veya programlarındaki tüm derslerinden başarı sağlamış olan öğrenciler öğretim ile birlikte staj yapabilir.

 

 1. Hangi günler staj süresi olarak kabul edilemez?

Stajlar, akademik tatillerde yapılır. Yarıyıl sonu (final) sınav haftalarında ve bütünleme sınav dönemlerinde, pazar günü ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresi olarak kabul edilmez.