Bölüm Tanıtımı
Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin ilk bölümü Havacılık Elektroniği Bölümü’nün açılması 28.02.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla uygun görülmüştür.
 
Günümüzde hava araçlarının güvenlik, saygınlık ve kalitesini ortaya çıkarmada aviyonik sistemler vazgeçilmez bir unsur olup hava araçlarının üretim ve modernizasyonunda geniş kullanım alanına sahiptir. Ülkemizde kullanılan hava araçlarında yer alan aviyonik sistemlerin neredeyse tamamının ithal olduğu gerçeğiyle beraber bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan sayısı oldukça yüksek seviyelerdedir.
 
Terör olaylarına karşı etkili bir biçimde kullanılan insansız hava araçları, savunma sanayiinde ve sivil havacılıkta kullanılan tüm hava araçlar düşünüldüğünde “Havacılık Elektroniği” bölümünün ülkemizin bu alanda kalkınmasında çok önemli rol üstleneceği açıktır. Ülke öncelikleri göz önünde bulundurulduğunda Havacılık Elektroniği Bölümü ile belirtilen alandaki teknolojik eksikliğin giderilmesine ve kalifiye eleman yetiştirilmesine gayret edilecektir. Özellikle ülkemizin uzun dönem planları arasında yer alan kendi uçağımızı üretmek ve bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak amacı doğrultusunda Havacılık Elektroniği Bölümü mezunlarına ihtiyaç olabileceği net bir biçimde ortaya çıkmaktadır.
 
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) bünyesinde kurulan Havacılık Elektroniği Bölümü, ülkemizin bu alandaki eksikliğini gidermek ve var olan dinamikleri daha iyi noktalara taşımak adına öğrenciler yetiştirecektir. Bölüm öğrencileri UBF’nin yapısı gereği eğitim süreleri boyunca devlet ve/veya özel sektör firmalarında/şirketlerde/kurum ve kuruluşlarda yoğun uygulama eğitimleri alacaklardır.
 
Lisans düzeyinde eğitim verecek olan Havacılık Elektroniği Bölümünden mezun olan öğrenciler, Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü programlarından birisi olan Aviyonik Mühendisliği dalında yüksek lisans yapma imkânı bulabileceklerdir. Öğrencilerimiz not ortalamaları açısından çok başarı gösterdiklerinde eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi içerisinde yer alan ilgili mühendislik bölümlerinde Çift Anadal Programlarıyla (ÇAP) tamamlayabilme imkanları olabilecektir. Bu şekilde başarılı olan Havacılık Elektroniği Bölümü öğrencileri ilgili bölümlerden ikinci lisans diplomasını alabilme şansına sahip olabileceklerdir.  
 
Havacılık Elektroniği Bölümü öğrencileri yoğun uygulama eğitimi alarak tamamlayacakları sekiz dönem sonunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri, özel sektör havacılık kuruluşları ve sektörle ilgili faaliyet gösteren hava aracı elektrik ve elektroniğine doğrudan ve dolaylı destek veren tüm işletmeler ve özel havayolu işletmeleri gibi alanlarda/kuruluşlarda çalışma imkânı bulabilecek, ülkemizin havacılık ve uzay sanayinde belirlediği hedeflere varmasında etkin rol üstlenebileceklerdir.
 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Havacılık Elektroniği Bölümü ders içeriği paydaşların talepleri ve ülke öncelikleri doğrultusunda belirlenmiştir. Havacılık Elektroniği Bölümü ders içeriği hava aracı bakımına yönelik olmayıp hava araçlarının elektronik ekipmanlarını tasarlayıp gerçekleştirimini yapacak bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Bölümün eğitim dili İngilizcedir. Öğrencilerimiz zorunlu İngilizce hazırlık eğitimine tabiidir. Ancak İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler birinci sınıftan eğitime başlayabilirler.
 
2019-2020 Güz Döneminde Lisans programına öğrenci alımına başlanacaktır. Bölüm kontenjanı YÖK tarafından 50 kişi olarak belirlenmiştir.